Det mener kunderne

Isabelle Navarro Vinten, Udviklings- og sekretariatschef

Anni Stuhr, Køkkenleder, Herlufsholm Skole og Gods

Anne-Mette Svenstrup, Fuldmægtig, FødevareErhverv

Gaby Lillebæk, HR-chef, Dansk data Display

Claus Zarp Pedersen, Teamleder, ALK Abelló

John Halvorsen, Leder, Erhvervsskolernes forlag, Odense

Tina Burckhardt, Office Coordinator, Boston Consulting Group

Susanne Nielsen, Andedammen

 

Anne-Mette Svenstrup, Fuldmægtig, FødevareErhvervVi har været glade for forløbet Se med nye øjne på arbejdet –at skabe forandring med glæde, som har været til inspiration for kontoret og en vitaminindsprøjtning til hver af os og fællesskabet især. Vi kan varmt anbefale lignende forløb.

Eksportstøttekontoret har deltaget i et træningsforløb om forandringsparathed ultimo oktober og primo december 2008, samt primo januar 2009. En workshop, der dermed forløb over 3 halve dage. Og hvorfor så lige det valg? Jo, kontoret har i løbet af de sidste 2-3 år konstateret, at kontoret godt nok har mange ordninger, men med svingende aktivitet. Det kræver både organisatorisk og personalemæssig tilpasning. Firmaet plus reinholdt stod for workshoppen. Ambitionen var, ”…at der skabes reel kompetence-udvikling – ikke kun forståelse for teorien, men en ændring i holdning og adfærd”.
Så var bolden givet op til et spændende forløb, der var meget deltageraktivt og som vekslede mellem indlæg, fælles diskussioner, træning i aktuelle situationer og egne cases. Og hvordan forløb det så?

At være parat til forandring – hvad er det?
Første workshop blev af gode grunde ret teoretisk. Gitte Reinholdt satte først fokus på forandringer? Hvad kan man gøre som person, når man pludselig står i en tvungen forandringssituation? På det personlige plan gennemgår man faserne fra chok til accept af den nye situation. Gitte understregede igen og igen, hvor vigtigt det var, hvilken indstilling man selv lagde for dagen i forhold til forandringer. Hun satte ”billede” på indstillingen - møder man livet med åben eller lukket ventil? Åben tilgang betyder blandt andet energi, glæde, overskud, latter og begejstring. Lukket tilgang betyder blandt andet tunghed, stress, frygt, bekymring og energiforladt.
Gitte refererede også til Ulrik Wilbeks teori om Udstrålingens påvirkning; ”Hvis du viser over for de andre, at du er klar, bliver du selv klar. Et hold af vindere skal se ud som vindere ellers bliver de ikke vindere”. Man skal turde byde ind med sig selv, sagde hun også.
Endelig er det vigtigt i en forandringsproces at skelne mellem, hvad man kunne gøre noget ved og hvad man ikke kunne gøre noget ved, og herfra spørge sig selv, om man kan forandre situationen, om man vil forlade situationen eller acceptere situationen. Spændende teori, men vi skulle jo også arbejde.

Brokke-grupper
Så vi fik lov til at gå i ”brokke-grupper”, hvor vi kunne beklage og brokke os over de ting, vi synes skulle ændres. Vi var i grupper, hvor vi diskuterede, hvor vi ville sætte ind personligt og samlet set. Resultatet var 4 nye leveregler, der efterfølgende blev hængt op i kontoret, som remindere for vores fælles ansvar i hverdagen. De 4 leveregler er:

o Vær åben
o Vær 100 % tilstede
o Fælles morgenmad en gang om måneden
o Anskaffelse af en boksebold.

Dagen var ved at være slut og vi lovede Gitte, at vi inden næste workshop ville arbejde med at sætte en handlingsplan sammen over ting, som var blevet nævnt i løbet af dagen og som der kunne gøres noget ved.

Opfølgning
På vores første fælles morgenmadsmøde en måned senere præsenterede vores leder en handlingsplan med i alt 16 punkter, Et eksempel fra listen: Manglende synliggørelse over deadlines. Handling: Systematisere ved hjælp af et skema.

Anden workshop var en blanding af remindere om at være åben over for forandringer og en snak om gode og dårlige vaner. Vi fik også en snak om, hvordan vi ”smitter” hinanden med vores kultur. Vi fik danset – en grænseoverskridende og udfordrende øvelse – for en del af os. Men vi opdagede også, at man kan arbejde sammen om nye og uventede ting og bruge hinandens kompetencer. Vi styrkede fællesskabsfølelsen ved at udfordre os selv med en aktivitet, vi troede, vi ikke kunne gøre eller løse.

Fokus på ledelsesindsatsen
Tredje workshop stod mere i ledelsens tegn. Ledelsen præsenterede tanker om en ny prioritering i kontorets ledelsesindsats med udgangspunkt i handlingsplanen. Blandt andet ville ledelsesgruppen i kontoret prioritere ledelse mere.

Implementering
Og hvordan er det så gået siden afholdelse af sidste workshop. Vi forsøger at leve op til vores leveregler om at være åbne og 100 % tilstede. Vi har haft lånt en boksebold og vores egen er undervejs. Vi spiser morgenmad sammen en gang om måneden.
Vi er ved at ”hakke af” på vores handlingsplan og sidste skud på stammen er, at vi i denne uge går i gang med et organisationsudviklingsprojekt i kontoret.
Og ja, vi mener, at vi rykker i vores holdninger og adfærd både personligt og sammen og måske er vi også blevet gladere!
Glade var vi i hvert fald for workshoppen, som har været til inspiration for kontoret og en vitaminindsprøjtning til hver af os og fællesskabet især. Vi kan varmt anbefale lignende forløb.

Eksportstøttekontoret
10. marts 2009
Af Anne-Mette Svenstrup
 
 
plus reinholdt . Byporten 69, 2970 Hørsholm Tlf. 28 44 70 12 . E-mail - klik her
design af JVDamgaard